23 september 2019

Påminnelse om kraft och engagemang

Som tidigare belysts i Innovationslabbens dagbok, så genomfördes under sommaren ett populärt konstprojekt i Rannebergen. Konstprojektet avslutades dock inte officiellt i somras, då sten-monumentet fortfarande inte är helt färdigt. För tillfället står det i Hyresgästföreningens lokal, i Rannebergens centrum, och tanken är att både monumentet och projektet som form ska vara till inspiration många år framöver (läs mer här).

Majoriteten av dem som deltog var unga, runt 10-16 år, och det var också de som tog störst ansvar kring de så kallade pop-up-festivalerna och workshopparna som genomfördes. Det som var positivt var att alla de aktiviteterna genomfördes i det offentliga rummet, vilket skapade en inbjudande atmosfär för övriga boende.

Många unga på monumentet

Då det var en stor andel reliefer som utförts av de unga, finns också en stor andel av dessa på själva sten-monumentet. Detta tror vi kommer vara särskilt betydelsefullt för de unga som växer upp och bor kvar, och som kanske om cirka 10–20 år fortfarande ser sina konstverk på monumentet.

Monumentet, som beskrivits tidigare, visar både på porträtt över några av hyresgästerna i området och på frågor som rör stadsdelen, till exempel sådant som hyresgästerna tycker är viktigt. Bland annat representerar ett barn med en boll och en hand med hantlar på behovet av en stärkt fritid och en åter levande idrottsanläggning. En matpåse och en kaffekopp visar i sin tur på önskan om ett åter levande centrum, med exempelvis matbutik och café.

140 förslagsskisser

Trots att projektet genomfördes under juli månad, som vanligtvis är en månad då många inte finns kvar i bostadsområdet, så kom projektet i kontakt med cirka 500 hyresgäster. Det skapades över 140 skisser som förslag till reliefer på monumentet.

Över 30 personer deltog aktivt i det konkreta stenhuggandet. En mindre grupp, som bestod av cirka 20 hyresgäster, utgjorde ett slags arbetsgrupp och deltog vid flertalet aktiviteter.

En kortare utvärdering av sommarprojektet visar att en hög andel av hyresgästerna i Rannebergen har kunnat vara delaktiga, till exempel kring den konstnärliga utformningen av monumentet (i form av reliefer som huggits in i blocken). Dessutom har en grupp skapats, med både unga och vuxna, som både syftar till att fullfölja och färdigställa detta konstprojekt samt att stärka och stötta liknande konstnärliga initiativ i Rannebergen.

Kan snart komma på plats

Nu hoppas Vårt Rannebergen på att i höst äntligen placera monumentet där det ska stå, i mitten av Rannebergens centrum, som en påminnelse på den kraft och engagemang som finns i Rannebergen.

 

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör. För mer information om Sveriges Allmännytta, besök vår hemsida.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se