23 september 2019

Påminnelse om kraft och engagemang

Som tidigare belysts i Innovationslabbens dagbok, så genomfördes under sommaren ett populärt konstprojekt i Rannebergen. Konstprojektet avslutades dock inte officiellt i somras, då sten-monumentet fortfarande inte är helt färdigt. För tillfället står det i Hyresgästföreningens lokal, i Rannebergens centrum, och tanken är att både monumentet och projektet som form ska vara till inspiration många år framöver (läs mer här).

Majoriteten av dem som deltog var unga, runt 10-16 år, och det var också de som tog störst ansvar kring de så kallade pop-up-festivalerna och workshopparna som genomfördes. Det som var positivt var att alla de aktiviteterna genomfördes i det offentliga rummet, vilket skapade en inbjudande atmosfär för övriga boende.

Många unga på monumentet

Då det var en stor andel reliefer som utförts av de unga, finns också en stor andel av dessa på själva sten-monumentet. Detta tror vi kommer vara särskilt betydelsefullt för de unga som växer upp och bor kvar, och som kanske om cirka 10–20 år fortfarande ser sina konstverk på monumentet.

Monumentet, som beskrivits tidigare, visar både på porträtt över några av hyresgästerna i området och på frågor som rör stadsdelen, till exempel sådant som hyresgästerna tycker är viktigt. Bland annat representerar ett barn med en boll och en hand med hantlar på behovet av en stärkt fritid och en åter levande idrottsanläggning. En matpåse och en kaffekopp visar i sin tur på önskan om ett åter levande centrum, med exempelvis matbutik och café.

140 förslagsskisser

Trots att projektet genomfördes under juli månad, som vanligtvis är en månad då många inte finns kvar i bostadsområdet, så kom projektet i kontakt med cirka 500 hyresgäster. Det skapades över 140 skisser som förslag till reliefer på monumentet.

Över 30 personer deltog aktivt i det konkreta stenhuggandet. En mindre grupp, som bestod av cirka 20 hyresgäster, utgjorde ett slags arbetsgrupp och deltog vid flertalet aktiviteter.

En kortare utvärdering av sommarprojektet visar att en hög andel av hyresgästerna i Rannebergen har kunnat vara delaktiga, till exempel kring den konstnärliga utformningen av monumentet (i form av reliefer som huggits in i blocken). Dessutom har en grupp skapats, med både unga och vuxna, som både syftar till att fullfölja och färdigställa detta konstprojekt samt att stärka och stötta liknande konstnärliga initiativ i Rannebergen.

Kan snart komma på plats

Nu hoppas Vårt Rannebergen på att i höst äntligen placera monumentet där det ska stå, i mitten av Rannebergens centrum, som en påminnelse på den kraft och engagemang som finns i Rannebergen.

 

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se