6 maj 2019

Viktiga steg mot ett mer levande centrum

De boende i Rannebergen har sedan flera år tillbaka oroat sig över situationen med det öde centrumet. Som vi berättat här tidigare har bland andra områdets ungdomar engagerat sig i frågan genom Camp Demokrati Rannebergen – ett projektarbete som fortsatt efter feriejobbet i höstas. De ville väcka diskussion kring vad händer med centrumet och hur kan vi få till en mataffär i området. Temat har även diskuterats vid flera tillfällen under öppna kafékvällar.

För ett par veckor sedan var det dags för ett stormöte dit de boende hade bjudit in representanter från Göteborgslokaler (som äger centrumet), Bostadsbolaget och politiker från stadsdelsnämnden. Det var bra uppslutning från ledande positioner med vd, affärsutvecklingschef och förvaltare på Göteborgslokaler. Bostadsbolagets vd var också där och uttryckte sitt stöd för dialogen deltagande i processen. Andre vice ordförande för stadsdelsnämnden likaså.

Det blev en fullsatt kväll – flera av de boende fick till och med tyvärr vända vid dörren för att det inte fanns plats. Kvällen blev lyckad med mycket diskussioner, frågor och engagemang från olika håll. Även några av de ungdomar som drog igång processen i höstas var med. Göteborgslokaler var positiva till de boendes förslag om att starta en samrådsgrupp kring centrumutvecklingen.

Som nästa steg har vi nu bokat in ett planeringsmöte för representanter från de deltagande parterna för att tillsammans komma fram till hur samrådsgruppen ska bildas och fungera (hur representanter ska utses, hur ofta gruppen ska ses, hur andra kan delta i processen med mera).

Även om ombyggnaden av centrumet ligger en bit bort i framtiden känns det ändå positivt att vi nu har ett forum för kommunikation och idéutbyte som möjliggör de boendes delaktighet i utvecklingen av centrumet.

 

Bilden: Saida Salam som även är förtroendevald i den lokala Hyresgästföreningen Södra Rannebergen var en av de hyresgäster som ställde frågor på mötet.

 

Malin Widehammar
Hyresgästföreningen, Rannebergen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se