13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka.

Med den definitionen kan vi nog konstatera att majoriteten av alla kommuner är segregerade, vilket riskerar att påverka den sociala sammanhållningen negativt. Att bo i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar kan innebära att den enskilda individen upplever sig stigmatiserad eller till och med diskriminerad, förutom att hen kanske också lever i en socioekonomiskt utsatt situation med exempelvis låg utbildningsnivå och arbetslöshet.

En ytterligare konsekvens av detta kan vara resursmässigt svaga kontaktnät och brist på förtroende för samhällets institutioner och den demokratiska processen generellt.

Som ett steg i rätt riktning kan lokal områdesutveckling, med fokus på bland annat sociala innovationer, stärka både kontaktnäten och den sociala sammanhållningen och på så sätt verka som katalysator för medborgarstärkande strategier och förhållningssätt.

Det är stärkande för både individen och områdesgemenskapen att stötta utvecklingen av egna strategier, det visar bland annat exemplen med Amri i Bodenbo och Portalens satsning på kvinnor.

Mötena som utgår från den lokala områdesutvecklingen och som fokuserar på sociala innovationer behöver vara inkluderande och genuina. Som Vårt Rannebergen visar är det en god kvalitetsstämpel när vi till exempel lyckas involvera och entusiasmera ungdomar, gärna i så hög grad att de ”tar över” verksamheten. Det är ju trots allt de som är vår framtid.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

22 augusti 2019

Integrationskör startar på BIS!

För nästan ett år sedan var vi på SABOs* Integrationsdagar i Östersund med alla innovationslabb. Där fick vi lyssna på en inspirationsföreläsning om integrationskören The Rockin’ Pots av grundaren och körledaren Jonas Hagström. Mycket inspirerande!...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
13 augusti 2019

Kvinnostöd med dansk inspiration

Nu har vi kickat igång innovationslabbens sista termin även på Portalen i Norrköping. På morgonens möte spånade jag och verksamhetsledare Natalia Bonilla (på bilden) kring ett program där kvinnor kan stötta andra kvinnor som bor i samma bostadsområde...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
12 augusti 2019

Klokheter inför nya terminen

Hängmattan har jag redan plockat undan, men som tur är finns årets sommarprat i Sveriges radio tillgängliga fortfarande. Hamid Zafars sommarprat blev ett bra start för den nya terminen med Allmännyttans innovationslabb. Hamid pratar om sin egen re...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 
9 augusti 2019

Resultat för första året: 20 kilo honung

Äntligen var det dags att slunga honung från bikupan vi har i Lina Hage! Barnen fick lära sig hur man gör och de tyckte det var jättekul. Tio barn var med, och alla fick med sig varsin burk honung hem. Lina kultur- och ekologiförening har haft ans...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se