13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka.

Med den definitionen kan vi nog konstatera att majoriteten av alla kommuner är segregerade, vilket riskerar att påverka den sociala sammanhållningen negativt. Att bo i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar kan innebära att den enskilda individen upplever sig stigmatiserad eller till och med diskriminerad, förutom att hen kanske också lever i en socioekonomiskt utsatt situation med exempelvis låg utbildningsnivå och arbetslöshet.

En ytterligare konsekvens av detta kan vara resursmässigt svaga kontaktnät och brist på förtroende för samhällets institutioner och den demokratiska processen generellt.

Som ett steg i rätt riktning kan lokal områdesutveckling, med fokus på bland annat sociala innovationer, stärka både kontaktnäten och den sociala sammanhållningen och på så sätt verka som katalysator för medborgarstärkande strategier och förhållningssätt.

Det är stärkande för både individen och områdesgemenskapen att stötta utvecklingen av egna strategier, det visar bland annat exemplen med Amri i Bodenbo och Portalens satsning på kvinnor.

Mötena som utgår från den lokala områdesutvecklingen och som fokuserar på sociala innovationer behöver vara inkluderande och genuina. Som Vårt Rannebergen visar är det en god kvalitetsstämpel när vi till exempel lyckas involvera och entusiasmera ungdomar, gärna i så hög grad att de ”tar över” verksamheten. Det är ju trots allt de som är vår framtid.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen
6 februari 2020

Tack till alla vardagshjältar för allt ni lärt mig

Nu är det dags för mig att summera Allmännyttans innovationslabb och flytta fokus till nästa steg som handlar om att sprida det vi lärt oss. Så att fler kan göra mer för att motverka segregation och utanförskap i vårt land. Jag är otroligt tacksam...
Lena Liljendahl
boendeexpert, Sveriges Allmännytta
 
6 februari 2020

Många små steg ger stor nytta tillsammans

Vad har egentligen hänt under de senaste två åren? Har något förändrats? Allmännyttans innovationslabb startades med stora ambitioner: att hitta de bästa metoderna för bostadsaktörer att motverka segregation samt att ta fram en plan för spridning...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
6 februari 2020

Det verkligt innovativa finns i kunskapandet

Så har det blivit dags att sätta punkt för arbetet i Allmännyttans innovationslabb. Två år av intensivt arbete med att följa arbetet i de fyra städerna har mynnat ut i en följeforskningsrapport. Ett närmast oräkneligt antal intervjuer, samtal, wor...
Martin Grander
Malmö universitet. Följeforskare till Allmännyttans Innovationslabb
 
3 februari 2020

Fler kan göra mer!

För några månader sedan fick statsminister Stefan Löfven frågan om vad vi långsiktigt behövde göra för att förebygga den våldsvåg som dragit fram i våra utsatta stadsdelar. Han fick efter denna TV-sända intervju utstå mycket kritik för sina svävande...
Tomas Lindquist
ansvarig för stadsdelsutveckling, Hyresbostäder i Norrköping
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se