13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka.

Med den definitionen kan vi nog konstatera att majoriteten av alla kommuner är segregerade, vilket riskerar att påverka den sociala sammanhållningen negativt. Att bo i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar kan innebära att den enskilda individen upplever sig stigmatiserad eller till och med diskriminerad, förutom att hen kanske också lever i en socioekonomiskt utsatt situation med exempelvis låg utbildningsnivå och arbetslöshet.

En ytterligare konsekvens av detta kan vara resursmässigt svaga kontaktnät och brist på förtroende för samhällets institutioner och den demokratiska processen generellt.

Som ett steg i rätt riktning kan lokal områdesutveckling, med fokus på bland annat sociala innovationer, stärka både kontaktnäten och den sociala sammanhållningen och på så sätt verka som katalysator för medborgarstärkande strategier och förhållningssätt.

Det är stärkande för både individen och områdesgemenskapen att stötta utvecklingen av egna strategier, det visar bland annat exemplen med Amri i Bodenbo och Portalens satsning på kvinnor.

Mötena som utgår från den lokala områdesutvecklingen och som fokuserar på sociala innovationer behöver vara inkluderande och genuina. Som Vårt Rannebergen visar är det en god kvalitetsstämpel när vi till exempel lyckas involvera och entusiasmera ungdomar, gärna i så hög grad att de ”tar över” verksamheten. Det är ju trots allt de som är vår framtid.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

13 juni 2019

Konst och fotboll under sommaren i Lina Hage

Ungdomarnas idé om en fotbollsskola ser dagens ljus i Lina Hage under sommarlovet. Två gånger i veckan mellan den 1 juli och 5 augusti kan de barn som går i mellanstadiet delta i en fotbollsskola – arrangerat av aktiva föreningar och boende samt Telg...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
10 juni 2019

Nu undervisar Amri själv i datakunskap

Studieförbundet Vuxenskolan startade förra veckan en ny utbildning här på BIS för våra deltagare. En grundutbildning i datakunskap. Amri Jean (bilden) kommer från Kongo och har bott i Sverige sedan 2018. Han har deltagit i svenskundervisningen här...
Therése Hedlund
områdesutvecklare på Bodenbo
 
6 juni 2019

Sugrör av halm ger jobbchans till flyktingar i Grekland

Idag är vi på en europeisk bostadskonferens i Lyon och pratar om den svenska allmännyttan och om goda exempel på lokal områdesutveckling. Naturligtvis berättar vi även en del om det goda arbete som pågår i våra innovationslabb. Det är inspirerande...
Lena Liljendahl
expert på boendefrågor, Sveriges Allmännytta
 
29 maj 2019

Nya resultat kräver nya arbetssätt

Igår var jag och Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta, på innovationsmyndigheten Vinnovas programkonferens för social innovation. På plats fanns över 70 organisationer som alla arbetar för att lösa utmaningar i samhället. Vi delad...
Yasmina Ganse
Administrativ projektledare, Sustainable Innovation
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sabo.se      www.sabo.se