13 juni 2019

Lokal områdesutveckling och sociala innovationer förebygger segregation

Segregation är relationell. Det innebär att en hel kommun är segregerad om det finns bostadsområden som dels kännetecknas av socioekonomiska utmaningar och dels beskrivs som socioekonomiskt starka.

Med den definitionen kan vi nog konstatera att majoriteten av alla kommuner är segregerade, vilket riskerar att påverka den sociala sammanhållningen negativt. Att bo i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar kan innebära att den enskilda individen upplever sig stigmatiserad eller till och med diskriminerad, förutom att hen kanske också lever i en socioekonomiskt utsatt situation med exempelvis låg utbildningsnivå och arbetslöshet.

En ytterligare konsekvens av detta kan vara resursmässigt svaga kontaktnät och brist på förtroende för samhällets institutioner och den demokratiska processen generellt.

Som ett steg i rätt riktning kan lokal områdesutveckling, med fokus på bland annat sociala innovationer, stärka både kontaktnäten och den sociala sammanhållningen och på så sätt verka som katalysator för medborgarstärkande strategier och förhållningssätt.

Det är stärkande för både individen och områdesgemenskapen att stötta utvecklingen av egna strategier, det visar bland annat exemplen med Amri i Bodenbo och Portalens satsning på kvinnor.

Mötena som utgår från den lokala områdesutvecklingen och som fokuserar på sociala innovationer behöver vara inkluderande och genuina. Som Vårt Rannebergen visar är det en god kvalitetsstämpel när vi till exempel lyckas involvera och entusiasmera ungdomar, gärna i så hög grad att de ”tar över” verksamheten. Det är ju trots allt de som är vår framtid.

Sophia Lövgren
strateg på Hyresgästföreningen

Få nya inlägg i din inkorg

Följ oss på Instagram

11 oktober 2019

Integrationskör i behov av framtidsfinansiering

Integrationskören The Rockin’ Pots – med ursprung i Östersund – har nu startats i flera orter, bland annat i Boden i samarbete med BIS. Idag hade vi ett videomöte där vi spånade idéer kring hur verksamheten kan finansieras i framtiden, när stödet...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
7 oktober 2019

En egen kväll för tjejer

Mötesplatsen i Lina Hage arrangerade nyligen en egen kväll för enbart tjejer, vilket blev mycket uppskattat. Det är ofta fler killar än tjejer som deltar i olika typer av aktiviteter som arrangeras för ungdomar i stadsdelarna, och därför kändes det v...
Martin Kesenci
stadsdelsutvecklare på Telge Bostäder
 
7 oktober 2019

Tio minuter om livet och arbetslivet

Makay Gozar är en av de kvinnor som Portalen jobbar med för att stötta deras etablering på arbetsmarknaden. Idag kom Makay till Portalen för att lyssna på en livsberättelse som Portalen erbjuder som öppen aktivitet för alla, och innan livsberättelsen...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmännyttans innovationslabb
 
3 oktober 2019

Nu gäller det att använda tiden rätt

Puuh… Vad mycket som ska hinnas med innan Allmännyttans innovationslabbssatsningen tar slut i december. De senaste två dagarna har jag och Sophia Lövgren från Hyresgästföreningen varit i Rannebergen i Göteborg och pratat med Malin Widehammar, som...
Anna Kanervo
projektansvarig för Allmänyttans innovationslabb
 

Det är Sveriges Allmännytta (tidigare SABO) som står bakom allmännyttan.se. Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Här på allmännyttan.se visar vi vad allmännyttan är och gör.

Vill du att ditt allmännyttiga bostadsföretags goda arbete ska synas här? Hör av dig!

Sveriges Allmännytta      Box 474, 101 29 Stockholm      08-406 55 00       info@sverigesallmannytta.se      www.sverigesallmannytta.se